Historia Szkoły

Historia oświaty w Rząśni datuje się na rok 1810, kiedy to rozbłysnął płomyk światła – zwiastun szkoły. Staraniem Zygmunta Szynklera i organizatora szkół ks. Józefa Palickiego powstaje na początku marca 1810 r. pierwsza szkoła w Rząśni. Mieściła się ona w izbie na wikariatce i utrzymywana była z funduszy księdza. Pierwszym nauczycielem był ks. Jan Żulicki, natomiast już 31 grudnia tego samego roku utworzono szkołę świecką, opartą na funduszu rodzicielskim i dworskim. Szkoła ta służyła dzieciom z Rząśni i Będkowa. Pierwszym nauczycielem szkoły świeckiej był Kazimierz Ściborski, następnym Jan Rzepicki. W latach 1872–1914 wójtem Gminy Rząśnia był Kochański, jego staraniem po 1872 roku wybudowano obok kościoła budynek szkolny, który przetrwał do 1962 roku. W oparciu o kronikę szkoły prowadzonej od roku szkolnego 1929/1930 możemy poznać bliżej jej dzieje.

...

”3 – klasowa Publiczna Szkoła Powszechna”– taką nazwę nosiła Szkoła Podstawowa w Rząśni do czasu wybuchu II wojny światowej. W szkole uczyło wówczas trzech nauczycieli oraz ksiądz. Po 6 – latach pożogi wojennej w dniu 4 września rozpoczęto rok szkolny 1945/46. Publiczna Szkoła Powszechna w Rząśni – taką nazwę nosiła wówczas szkoła. Była to już 6– klasowa szkoła, w tym 3 klasy o przyspieszonym toku nauczania, nadal prowadzona przez 3 nauczycieli. Z czasem liczba nauczycieli wzrastała. Oprócz zajęć dydaktycznych, już wtedy istniały w szkole: Spółdzielnia Uczniowska, PCK, oraz Drużyna Harcerska. Młodzież szkolna aktywnie uczestniczyła w akademiach i uroczystościach szkolnych i państwowych. Od roku szkolnego 1947/48 Szkoła Podstawowa w Rząśni była już szkołą 7–klasową. W związku z tym, iż zwiększyła się liczba dzieci i pomieszczeń klasowych było za mało, nauczano dodatkowo w kuźni przystosowanej do warunków szkolnych oraz w byłej bóżnicy na ulicy Strażackiej. W marcu 1958 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został ujęty w ramach inwestycji państwowych. Kosztorys opiewał na 1 370 000 złotych. Dwa lata później 24 marca 1960 przeprowadzono się do nowej szkoły. Szkoła liczyła wówczas 244 uczniów, a pracowało w niej 8 nauczycieli W szkole zorganizowano Spółdzielnię Uczniowską oraz utworzono 2- letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Urządzone zostały również pracownie przedmiotowe. Uczniowie chętnie brali udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych.

...

Lata 70-te ubiegłego stulecia to okres aktywnej działalności szkoły. W szkole prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska, Drużyna Harcerska, Liga Ochrony Przyrody. W związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego urządzono świetlicę szkolną ze stołówką. Uczniowie jak zwykle brali czynny udział w wszystkich uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych oraz akcjach na rzecz środowiska lokalnego. W roku szkolnym 1974/75 w wyniku przemian oświatowych została powołana Zbiorcza Szkoła Gminna w Rząśni z 6-cioma punktami filialnymi: w Będkowie, w Broszęcinie, w Marcelinie, w Suchowoli, w Reklach i w Zielęcinie. Uczniowie byli dowożeni autobusami PKS oraz przyczepami ciągnikowymi dostosowanymi do przewozu dzieci. Zbiorcza Szkoła Gminna liczyła wówczas 308 uczniów, a z Punktami Filialnymi 475 uczniów. Szkoła została objęta opieką Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie.

...

W roku szkolnym 1983/84 w wyniku kolejnej reformy oświatowej szkoła powróciła do starej nazwy Szkoła Podstawowa w Rząśni. W szkole uczyło wówczas 20 nauczycieli. Działały 4 Drużyny Harcerskie, 3 Drużyny Zuchowe, PCK, LOP, PTTK, SKO, TPPR oraz Samorząd Szkolny. Tradycyjnie szkoła organizowała i brała czynny udział w imprezach szkolnych i środowiskowych. Do tych działań chętnie przyłączał się Komitet Rodzicielski. Uczniowie licznie uczestniczyli również w różnych formach wypoczynku letniego organizowanego przez szkołę.

Skip to content

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej w naszej polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close