PROJEKT : „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków ”

#FunduszeEuropejskie

Numer naboru: FELD.08.06-IZ.00-001/23

Numer wniosku: FELD.08.06-IZ.00-0046/23

Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Numer i nazwa Działania: FELD.08.06 Edukacja przedszkolna

Gmina Rząśnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu w Rząśni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rząśni im. Jana Pawła II poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 123 dzieci (57 dziewczynek, 66 chłopców) m.in. o zajęcia: wyrównujące deficyty, rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i uniwersalne (w tym wyjazdowe), poprzez podniesienie kompetencji zaw. 12 nauczycieli/ek (12K) oraz doposażenie 1 ośrodka wychowania przedszkolnego w okresie realizacji projektu od 01.04.2024 do 31.05.2025.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Gminy Rząśnia z Województwa Łódzkiego tj. 123 dzieci (57K,66M), 12 nauczycielek (12 K), 1 Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.

W projekcie przewidziano:

– wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia.

– wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi

– dodatkowe zajęcia wspierające na rzecz zwiększania szans edukacyjnych 60 dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów.

– zajęcia dodatkowe dla 123 dzieci – kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych

– wyjazdy edukacyjne dla 123 dzieci – kształtowanie kompetencji kluczowych.

Realizacja projektu w Przedszkolu w Rząśni przyczyni się do osiągnięcia celu szczególnie– Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia (..). Dzięki projektowi min. 111 dzieci z terenów wiejskich (90% z 123) nabędzie kompetencje kluczowe, społeczne i uniwersalne, min. 90% z 12 nauczycieli/ek podniesie swoje kompetencje zawodowe, a przedszkole zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

Wartość projektu wynosi 677 289,34 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 609 531,34 zł

z następujących źródeł:

o finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 575 695,93 zł

o finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 33 835,41 zł

Wkład własny wynosi 67 758,00 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2025r.

Previous

Next

Comments are closed.
Ostatnie wiadomości
Kontakt
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
  • ul. 1 Maja 16
  • 98 - 332 Rząśnia
  • 44 631 - 71 - 97
  • szkolarzasnia@gmail.com
Jesteśmy online !!!!
Jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji. Skontaktujemy się gdy tylko będzie to możliwe.
Skontaktuj się
Zapewniamy harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną edukację w bezpiecznej szkole
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Zapewniamy harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną edukację w bezpiecznej szkole Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni 2017-03-13T11:54:16+01:00 Zapewniamy harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną 
0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
Skip to content

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej w naszej polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close