PROJEKT EDUKACYJNY „Nauka chemii przez zabawę”

Uczniowie klas VIII z koła chemicznego wspólnie z opiekunem opracowali na zajęciach pozalekcyjnych projekt edukacyjny „Nauka chemii przez zabawę”. Adresatami projektu byli uczniowie klasy IIIA i klasy IIIB szkoły podstawowej. Głównymi celami projektu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi, zachęcenie uczniów do eksperymentowania przy wykorzystaniu prostych substancji dostępnych w życiu codziennym, kreowanie postawy odkrywcy i badacza, rozwijanie precyzji wzrokowej. Samodzielne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł   z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, popularyzowanie wiedzy chemicznej i przedstawianie jej w atrakcyjnej formie, nabywanie umiejętności współpracy i podziału obowiązków w grupie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia zostały przeprowadzone na dwóch jednostkach lekcyjnych 18 marca 2022 r. dla klasy IIIA oraz 31 marca 2022 r. dla klasy IIIB. Trzecioklasiści na zajęciach pracowali dwu lub trzech osobowych grupach. W skład każdej grupy wchodziło dwóch członków grupy projektowej.  Uczniowie klas trzecich podczas zajęć rozwiązywali przygotowane przez starszych kolegów krzyżówki związane z tematem projektu, rebusy dotyczące nazw naczyń i sprzętu laboratoryjnego, eliminatki związane zastosowaniem chemii w życiu codziennym. Ponadto budowali modele związków chemicznych, jak również układali domino chemiczne dotyczące nazw i symboli pierwiastków. Uczestniczyli także w pokazie eksperymentów przygotowanych i przeprowadzonych przez uczennice klas ósmych: Eksplozja, Samozapłon, Blask. Trzecioklasiści pod opieką starszych koleżanek i kolegów pierwszy raz wykonywali samodzielnie doświadczenia chemiczne: Magiczne mleko, Lampa lawa, Tęcza na talerzu, Ponowny zapłon czy Czary mary. Pełnienie funkcji nauczyciela dla młodzieży realizującej projekt było nowym, a zarazem trudnym zadaniem do wykonania, ponieważ musieli nadzorować prawidłowy przebieg pracy młodszych kolegów, czuwać nad ich bezpieczeństwem. Rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy, dzielenia się obowiązkami, wykonywania rozpoczętych działań do końca nie jest dla młodych ludzi tak oczywiste. Jednak trzecioklasiści uważnie słuchali wskazówek udzielanych przez starszych kolegów, zwracali uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. Chętnie rozwiązywali przygotowane zadania oraz aktywnie uczestniczyli w eksperymentach chemicznych. Młodsi uczniowie poprzez zabawę, mieli okazję po raz pierwszy zetknąć się z podstawami chemii, co z pewnością zaowocuje łatwiejszym rozpoczęciem nauki chemii w przyszłości. Natomiast praca z młodszymi kolegami i koleżankami pozwoliła ósmoklasistom na rozwinięcie zdolności interpersonalnych, integrację oraz wzajemną pomoc w sytuacjach trudnych. Dała dużo, dużo satysfakcji z osiągniętego sukcesu, ponieważ zaplanowane cele i zadania zostały zrealizowane.

Comments are closed.
Kontakt
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
  • ul. 1 Maja 16
  • 98 - 332 Rząśnia
  • 44 631 - 71 - 97
  • szkolarzasnia@gmail.com
Jesteśmy online !!!!
Jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji. Skontaktujemy się gdy tylko będzie to możliwe.
Skontaktuj się
Zapewniamy harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną edukację w bezpiecznej szkole
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Zapewniamy harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną edukację w bezpiecznej szkole Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni 2017-03-13T11:54:16+01:00 Zapewniamy harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną 
0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
Skip to content

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej w naszej polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close